Aansprakelijkheid en verzekeringen

Deelname aan al onze activiteiten is voor eigen risico. Een passende persoonlijke WA verzekering per deelnemer is derhalve vereist. De deelnemers worden tevens verzocht voor aanvang van het arrangement een adequate (reis)ongevallen verzekering af te sluiten, indien reeds afgesloten verzekeringen mogelijke schade niet afdoende dekken. Voor adventure & survival activiteiten heeft u meestal ook nog een aanvullende verzekering nodig. Wijs de deelnemers dus op hun verzekeringen, laat ze anders informeren bij hun eigen verzekering wat gedekt wordt. Het is vaak ook nog mogelijk om voor 1 dag een verzekering apart af te sluiten via een assurantie kantoor.  Overigens moeten wij ook meedelen dat onze meeste activiteiten recreatief en veilig van aard zijn. Wij hebben op jaarbasis slechts enkele ongelukjes (in 2017 zelfs nul) waarvan de oorzaak vaak niets met de activiteit zelf te maken had (bijvoorbeeld warm weer, flauwte).

Lees ook onze algemene voorwaarden verder.